shopup.com

ขอขอบคุณ คุณนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ และครอบครัว ทีได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับ รพ.ลำปาง

00 543 - 00 543

กิจกรรม/งบบริจาค

ขอขอบคุณ คุณนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ และครอบครัว ทีได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับ รพ.ลำปาง และต้องขอขอบคุณ คุณดวงใจ ที่ได้ช่วยประสานงานให้กับผู้มีจิตศรัทธา หลายๆท่านได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้

เครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้งานภายใน รพ.ลำปาง และให้ผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ยืมเพื่อนำกับไปพักรักษาตัวที่บ้าน

โดยอุปกรณ์ในการบริจาคครั้งนี้ประกอบไปด้วย

เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 5 เครื่อง

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 5 เครื่อง

เครื่องวัดความดัน Boso Medicus X  3 เครื่อง

มีมูลค่าทั้งหมด 89,500 บาท

 

ทั้งนี้ทางทีมงานเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการ แนะนำ และดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทุกท่านครับ

24 December 2563

ผู้ชม 2348 ครั้ง

Engine by shopup.com