shopup.com

Adler ขอขอบคุณผู้มีจิต ศรัทธา ที่บริจาคงบประมาณเพื่อนำมาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิ

00 543 - 00 543

      กิจกรรม / งบบริจาค


Adler ขอขอบคุณผู้มีจิต ศรัทธา ที่บริจาคงบประมาณเพื่อนำมาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
.
ทางทีมงาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้บริการจัดส่ง อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
เพื่อส่งต่อให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง
 

โรงพยาบาลทองผาภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง โดยจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้งหมด 7 ตำบล

(ต.ท่าขนุน, ต.ปิล๊อก, ต.หินดาด, ต.ลิ่นถิ่น, ต.ชะแล, ต.ห้วยเขย่ง, ต.สหกรณ์นิคม)

 

ทีมงาน Adler ได้ส่งมอบ พร้อมกับอธิบายวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการบำบัดรักษาอาการต่างๆ
 


 

โดยงบประมาณที่ได้รับจากผู้มีจิต ศรัทธา ทางโรงพยาบาล ได้นำมาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ดังนี้

1.เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร จำนวน 15 เครื่อง
2.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 15 เครื่อง

3.เครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง

และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานอื่นๆ รวมมูลค่า 227,500 บาท

 

 

ปัจจุบันอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

เนื่องจากผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน มีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

ทางทีมงาน Adler มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมองสิ่งดีๆให้แก่สังคม

และจะพัฒนาสิ่งดีๆให้แก่สังคม สืบต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทุกท่านครับ

 

 

 

01 September 2563

ผู้ชม 1643 ครั้ง

    Engine by shopup.com