shopup.com

ดูหน้า

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

          GIVES

G  OAL SETTING        การทำงานอย่างมีเป้าหมาย

 I   NNOVOTION        นวัตกรรมทันสมัย

V   ISIONARY              มองการณ์ไกล

E   XCELLENCE           การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

S   ERVICE MIND        บริการด้วยใจ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 


20 กันยายน 2559

ผู้ชม 2549 ครั้ง

Engine by shopup.com